E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Miejsce zamieszkania dziecka

2019-09-12
Domicilium dziecka. Brzmi tajemniczo? Tymczasem to nic innego, jak miejsce zamieszkania dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest zaś miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie…

czytaj więcej


Strona postępowania administracyjnego

2019-09-03
Niby wydaje się to oczywiste, a jednak w praktyce potrafi sprawiać problemy. Kto jest stroną postępowania administracyjnego? Zgodnie z przepisem art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stroną postępowania administracyjnego jest każdy,…

czytaj więcej


Zasada przekonywania w toku postępowania administracyjnego

2019-08-28
Być może wiele osób będzie zaskoczonych, ale zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji powinien w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przekonać strony do zasadności swojego działania i podjętych przez organ…

czytaj więcej


Otwarcie i nabycie spadku

2019-08-06
Śmierć osoby najbliższej zawsze pozostaje ciężkim przeżyciem. Zwykle jednak dodatkowych przeżyć dostarcza fakt, że zazwyczaj zmarły pozostawia po sobie określonego rodzaju majątek – od momentu śmierci spadkodawcy zwany masą spadkową,…

czytaj więcej


Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

2019-07-21
Prawo dotyka każdego aspektu naszego życia. Niby rzecz oczywista, a jednak… niekiedy w toku codziennego życia, ta oczywista zasada gdzieś umyka. Tymczasem można przekonać się o tym, że to prawda…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania a długotrwałe przebywanie poza domem

2019-06-22
Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest jednym z tych, wydawałoby się prostych zagadnień, które jest mylnie rozumiane przez zdecydowaną większość osób. Warto zatem raz jeszcze wrócić do tematu, który był…

czytaj więcej


Przedawnienie roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem działania przy wykonywaniu władzy publicznej

2019-06-10
Problematyka przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niezgodnego z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej jest złożona. W chwili obecnej podstawę odpowiedzialności za szkodę wywołaną niezgodnym z prawem działaniem lub…

czytaj więcej


Sposób używania rzeczy najętej

2019-05-26
Z każdym rokiem wszelkiego rodzaju najmy stają się coraz to popularniejsze. Wynajmujemy mieszkania, lokale, samochody, sprzęty – niejednokrotnie na stosunkowo długie okresy czasu. Coraz częściej korzystamy zatem z rzeczy najętej,…

czytaj więcej


Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej


Poręczenie wekslowe

2019-04-25
Niekiedy zdarza się, że jesteśmy proszeni przez znajomych o to, żeby zostać ich poręczycielem wekslowym. Zwykle sytuacje takie zdarzają się wówczas, gdy ktoś stara się o kredyt, a bank wymaga,…

czytaj więcej