E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej


Poręczenie wekslowe

2019-04-25
Niekiedy zdarza się, że jesteśmy proszeni przez znajomych o to, żeby zostać ich poręczycielem wekslowym. Zwykle sytuacje takie zdarzają się wówczas, gdy ktoś stara się o kredyt, a bank wymaga,…

czytaj więcej


Miarkowanie kary umownej

2019-04-13
W umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Druga z norm prawnych, zawarta w przepisach kodeksu cywilnego stanowi,…

czytaj więcej


Postępowanie mediacyjne

2019-04-03
Od jakiegoś czasu można zaobserwować, że Ustawodawca, a nader wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości stara się przekonać wszystkich zainteresowanych, że najlepszą metodą rozwiązywania wszelkiego rodzaju powstałych między stronami sporów jest mediacja,prowadząca do…

czytaj więcej


Prowokacja w polskim prawie karnym

2019-03-22
Wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa stanowi jedno z celów postępowania karnego. Jak jednak daleko organy postępowania przygotowawczego, czy zwykle jeszcze wcześniej – różnego rodzaju służby w ramach podejmowanych przez siebie…

czytaj więcej


Wypłata zysku ze spółki cywilnej

2019-03-12
Zasady podziału zysków z prowadzenia spółki cywilnej dla niektórych wydają się, pomimo stosunkowo małego skomplikowania konstrukcji samej spółki cywilnej, dość niejasne. Sprawia to, że wielokrotnie, szczególnie w przypadku spółek cywilnych…

czytaj więcej


Zabezpieczenie roszczenia cywilnego

2019-02-26
W pewnych sytuacjach wskazane jest, aby jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez sąd, strona postępowania mogła skorzystać z ochrony prawnej o tymczasowym (prowizorycznym) charakterze. Ochrona ta wymagana jest, gdy brak zabezpieczenia…

czytaj więcej


Nazwiska małżonków

2019-02-15
Nazwisko jako sposób identyfikacji osobistej i sposób związania z rodziną. Niewątpliwie dotyczy sfery życia prywatnego i rodzinnego. Nazwisko bowiem, to nazwa rodziny, do której dana osoba należy. W połączeni z…

czytaj więcej


Anatocyzm w prawie polskim

2019-02-07
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności…

czytaj więcej


Odrzucenie spadku przez małoletniego

2019-01-26
Bywają sytuacje,w których z określonych powodów nie chcemy przyjąć spadku. Przy czym zazwyczaj, powodem tego rodzaju decyzji jest znaczne zadłużenie masy spadkowej. W sytuacji takiej, spadkobierca może w przeciągu 6…

czytaj więcej