E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

2019-07-21
Prawo dotyka każdego aspektu naszego życia. Niby rzecz oczywista, a jednak… niekiedy w toku codziennego życia, ta oczywista zasada gdzieś umyka. Tymczasem można przekonać się o tym, że to prawda…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania a długotrwałe przebywanie poza domem

2019-06-22
Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest jednym z tych, wydawałoby się prostych zagadnień, które jest mylnie rozumiane przez zdecydowaną większość osób. Warto zatem raz jeszcze wrócić do tematu, który był…

czytaj więcej


Przedawnienie roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem działania przy wykonywaniu władzy publicznej

2019-06-10
Problematyka przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niezgodnego z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej jest złożona. W chwili obecnej podstawę odpowiedzialności za szkodę wywołaną niezgodnym z prawem działaniem lub…

czytaj więcej


Sposób używania rzeczy najętej

2019-05-26
Z każdym rokiem wszelkiego rodzaju najmy stają się coraz to popularniejsze. Wynajmujemy mieszkania, lokale, samochody, sprzęty – niejednokrotnie na stosunkowo długie okresy czasu. Coraz częściej korzystamy zatem z rzeczy najętej,…

czytaj więcej


Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej


Poręczenie wekslowe

2019-04-25
Niekiedy zdarza się, że jesteśmy proszeni przez znajomych o to, żeby zostać ich poręczycielem wekslowym. Zwykle sytuacje takie zdarzają się wówczas, gdy ktoś stara się o kredyt, a bank wymaga,…

czytaj więcej


Miarkowanie kary umownej

2019-04-13
W umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Druga z norm prawnych, zawarta w przepisach kodeksu cywilnego stanowi,…

czytaj więcej


Postępowanie mediacyjne

2019-04-03
Od jakiegoś czasu można zaobserwować, że Ustawodawca, a nader wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości stara się przekonać wszystkich zainteresowanych, że najlepszą metodą rozwiązywania wszelkiego rodzaju powstałych między stronami sporów jest mediacja,prowadząca do…

czytaj więcej


Prowokacja w polskim prawie karnym

2019-03-22
Wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa stanowi jedno z celów postępowania karnego. Jak jednak daleko organy postępowania przygotowawczego, czy zwykle jeszcze wcześniej – różnego rodzaju służby w ramach podejmowanych przez siebie…

czytaj więcej


Wypłata zysku ze spółki cywilnej

2019-03-12
Zasady podziału zysków z prowadzenia spółki cywilnej dla niektórych wydają się, pomimo stosunkowo małego skomplikowania konstrukcji samej spółki cywilnej, dość niejasne. Sprawia to, że wielokrotnie, szczególnie w przypadku spółek cywilnych…

czytaj więcej