Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Rozwód

2021-04-10
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tyle sam, krótki i zwięzły przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,…

czytaj więcej


Co rozumieć pod pojęciem dóbr osobistych?

2021-04-07
W przypadku np. podpisywaniu zgody na przeprowadzenie operacji wyraża się zgodę na naruszenie swojej nietykalności. Wykonywanie jakichkolwiek zabiegów przez osoby trzecie, które związane są z naruszeniem ciągłości skóry bez zgody…

czytaj więcej


Adwokat Lublin

2021-03-24
Adwokat Lublin – co łączy te słowa? Długa historia. Adwokat i Lublin od dawna są ze sobą związani. Lublin od najdawniejszych czasów był bowiem znaczącym ośrodkiem wymiaru sprawiedliwości. Lublin to…

czytaj więcej


Przestępstwo i wykroczenie skarbowe – Czynny żal

2021-03-22
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – k.k.s. Kodeks karny skarbowy (k.k.s.) reguluje kwestie odpowiedzialności za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych – zatem czynów uznanych za zabronione mocą przepisów kodeksu karnego skarbowe….

czytaj więcej


Prywatny akt oskarżenia i sprawy prywatnoskargowe

2021-03-02
W przypadku niektórych z przestępstw nie jest wystarczające złożenie zawiadomienia o ich popełnieniu, aby  sprawa ruszyła i przeprowadzone zostało postępowanie karne . Konieczne jest wzięcie spraw we własne ręce. Mowa…

czytaj więcej


Kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Teoria a praktyka

2021-02-04
Rozwód stwarza konieczność ustalenia pomiędzy byłymi małżonkami zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem. Od czego zależy prawo do ich utrzymywania i w jakiej sytuacji mogą one zostać ograniczone? Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej


Koszty procesu cywilnego – zasada słuszności

2021-01-19
Ogólną zasadą procesu pozostaje to, że strona przegrywająca spór sądowy ponosi jego koszty. W tym koszty reprezentacji strony przeciwnej w toku procesu. Jednak w wyjątkowych przypadkach, ze względów słuszności, sąd…

czytaj więcej


Jakie prawa mają pracownicy gdy firma ogłosi upadłość?

2020-12-08
Firma ogłasza upadłość najczęściej ze względu na problemy finansowe. Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę jest trudną sytuacją dla pracowników – tracą bowiem źródło dochodu. Tak naprawdę  często nie wiedzą oni, jak…

czytaj więcej


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to?

2020-12-02
To, że jesteśmy właścicielami gruntu nie oznacza wcale, że możemy w pełni swobodnie wykorzystywać go – w szczególności budować na nim – wedle własnego uznania. Gdyby tak było, z pewnością…

czytaj więcej


Podział działalności gospodarczej po rozwodzie. Jak to zrobić?

2020-11-10
Mylnie uważa się, że jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie przez jednego z małżonków, drugi nie ma do niej żadnego prawa po rozwodzie. Nie jest to prawdą, ponieważ część majątku…

czytaj więcej