E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Powrót do nazwiska noszonego przed rozwodem

2020-01-08
Orzeczenie przez Sąd rozwodu zmienia bardzo wiele w życiu i sytuacji prawnej każdego z rozwiedzionych małżonków. Pomimo tego, że wyrok zapada, pozostają jednak pewne widoczne, zewnętrze oznaki świadczące o istnieniu…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania dziecka

2019-09-12
Domicilium dziecka. Brzmi tajemniczo? Tymczasem to nic innego, jak miejsce zamieszkania dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest zaś miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie…

czytaj więcej


Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej


Nazwiska małżonków

2019-02-15
Nazwisko jako sposób identyfikacji osobistej i sposób związania z rodziną. Niewątpliwie dotyczy sfery życia prywatnego i rodzinnego. Nazwisko bowiem, to nazwa rodziny, do której dana osoba należy. W połączeni z…

czytaj więcej


Odrzucenie spadku przez małoletniego

2019-01-26
Bywają sytuacje,w których z określonych powodów nie chcemy przyjąć spadku. Przy czym zazwyczaj, powodem tego rodzaju decyzji jest znaczne zadłużenie masy spadkowej. W sytuacji takiej, spadkobierca może w przeciągu 6…

czytaj więcej


Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich

2019-01-15
W świecie, gdzie coraz łatwiej podróżować, gdzie coraz częściej ludzie mieszkają nie w swoich krajach ojczystych, czy zawierają związki małżeńskie z obywatelami innych krajów, szczególnego znaczenia nabierają przepisy prawa cywilnego…

czytaj więcej


Zawieszenie biegu przedawnienia

2018-08-19
Jak wiadomo upływ czasu jest nieuchronny. Ma wpływ nie tylko na nasze codzienne życie, ale i na stosunki prawne przez nas zawierane. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe…

czytaj więcej


Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

2018-07-19
Zawarcie związku małżeńskiego to jedna z najważniejszych chwil w życiu wielu osób, do której przygotowania trwają niekiedy przez wiele miesięcy. Któż chciałby zrezygnować z osobistego udziału w tej ceremonii i…

czytaj więcej


Stopień winy rozkładu pożycia

2018-05-19
Jakiś czas temu poruszyliśmy na naszym blogu kwestię orzekania winy przy rozwodzie i konsekwencji jej orzeczenia. Zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka…

czytaj więcej


Ustawa o języku polskim, a wymogi pozwu

2018-02-20
Pismo procesowe – w tym pozew – nie może zawierać wulgaryzmów. Rzecz oczywista, nie wymagająca wyjaśnienia, prawda? A jednak z czego, poza zwykłą kulturą, powyższe wynika? Żaden z przepisów prawa…

czytaj więcej