Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Koszty procesu cywilnego – zasada słuszności

2021-01-19
Ogólną zasadą procesu pozostaje to, że strona przegrywająca spór sądowy ponosi jego koszty. W tym koszty reprezentacji strony przeciwnej w toku procesu. Jednak w wyjątkowych przypadkach, ze względów słuszności, sąd…

czytaj więcej


Prawo korporacyjne – czyli jakie?

2020-03-03
Zetknęliście się kiedyś z pojęciem prawo korporacyjne? Zastanawialiście się co to pojęcie oznacza. O co chodzi? Przede wszystkim prawo korporacyjne to cześć prawa cywilnego, która odnosi się do stosunków pomiędzy…

czytaj więcej


Obowiązki adwokata wynikające z udzielenia pełnomocnictwa

2019-10-14
Stosunek pełnomocnictwa, zatem też ten, jaki wiąże adwokata z jego klientem, oparty jest na podstawowej zasadzie – wzajemnego zaufania.  Jego istota odróżnia go zatem od jakiegokolwiek innego stosunku prawnego. Jakie…

czytaj więcej


Poręczenie wekslowe

2019-10-10
Udzielenie poręczenia wekslowego (awal) – o czym w pewnym zakresie była już swego czasu mowa na naszym blogu – niesie za sobą kilka, dość nieprzyjemnych dla poręczyciela konsekwencji. Przede wszystkim…

czytaj więcej


Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

2019-07-21
Prawo dotyka każdego aspektu naszego życia. Niby rzecz oczywista, a jednak… niekiedy w toku codziennego życia, ta oczywista zasada gdzieś umyka. Tymczasem można przekonać się o tym, że to prawda…

czytaj więcej


Postępowanie mediacyjne

2019-04-03
Od jakiegoś czasu można zaobserwować, że Ustawodawca, a nader wszystko Ministerstwo Sprawiedliwości stara się przekonać wszystkich zainteresowanych, że najlepszą metodą rozwiązywania wszelkiego rodzaju powstałych między stronami sporów jest mediacja,prowadząca do…

czytaj więcej


Nazwiska małżonków

2019-02-15
Nazwisko jako sposób identyfikacji osobistej i sposób związania z rodziną. Niewątpliwie dotyczy sfery życia prywatnego i rodzinnego. Nazwisko bowiem, to nazwa rodziny, do której dana osoba należy. W połączeni z…

czytaj więcej


Stała obsługa prawna

2018-10-21
Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy jest dużym, zatrudniającym tysiące osób podmiotem, czy jednoosobową działalnością gospodarczą funkcjonuje dokładnie w tym samym środowisku prawnym. Przepisy prawa oraz wynikające z zawieranych umów zobowiązania…

czytaj więcej


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej

2018-08-06
25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może za…

czytaj więcej


Przeniesienie autorskich praw majątkowych

2018-06-08
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawa do tego rodzaju twórczości są zaś…

czytaj więcej