Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Lex retro non agit

2018-04-21
Lex retro non agit. Artykuł 3 k.c. stanowi, że nowa ustawa obowiązuje dopiero od chwili wejścia w życie (lex retro non agit), co oznacza, że nie powinna zmieniać ocen skutków…

czytaj więcej


Ciężar dowodu

2018-04-14
W toku procesu cywilnego, to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi on skutki prawne. To zatem powód, jako ten, który chce dochodzić określonego uprawnienia czy roszczenia musi…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania a meldunek

2018-03-31
Jednym z najczęściej spotykanych błędów, w rozumieniu pojęć prawnych, jest kwestia związana z miejscem zamieszkania. Zdecydowana większość osób utożsamia bowiem miejsce zamieszkania z miejscem zameldowania, a nie są to –…

czytaj więcej


Ustawa o języku polskim, a wymogi pozwu

2018-02-20
Pismo procesowe – w tym pozew – nie może zawierać wulgaryzmów. Rzecz oczywista, nie wymagająca wyjaśnienia, prawda? A jednak z czego, poza zwykłą kulturą, powyższe wynika? Żaden z przepisów prawa…

czytaj więcej


Firma

2018-01-21
Wiele mówi się o przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach, firmach, biznesie… W potocznej mowie stosuje się wręcz zamiennie określenie firma i przedsiębiorstwo. W znaczeniu prawnym, szczególnie prawa cywilnego, jest to jednak w pełni…

czytaj więcej


Użytkowanie wieczyste gruntu jako środek trwały spółki

2018-01-10
Od pewnego czasu dostrzec można było pewną wątpliwość, co do prawnego charakteru użytkowania, czy użytkowania wieczystego gruntów, w kontekście możliwości uznania przedmiotowego prawa za środek trwały, a tym samym uznania…

czytaj więcej


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

2017-11-30
Każdy prowadzący własną działalność gospodarczą przyzna, że prowadzenie jej przy gąszczu niezrozumiałych przepisów jest trudne. Narzeka się na wielość podmiotów, uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, na nieprzychylne przedsiębiorcom ustawodawstwo, czy brak…

czytaj więcej


Weksel

2017-11-23
Weksel… no właśnie. Co pierwsze przychodzi na myśl osobie słyszącej słowo weksel? Coś do podpisania? Jakiś dokument? Wiele osób przypomina sobie jeszcze stosunkowo wąskie, prostokątne wzorzyste blankiety, które kiedyś stanowiły…

czytaj więcej


Społeczna szkodliwość czynu

2017-11-20
Co jakiś czas, w prasie przeczytać można lub w mediach usłyszeć o społecznej szkodliwości czynu. Czym ona jednak jest?   Chodzi o pewnego rodzaju cechę, jaką charakteryzuje się każdy czyn…

czytaj więcej


Tajemnica adwokacka

2017-11-15
Komornik, zgodnie z prawem, może żądać od każdego informacji dotyczącej dłużnika,jeżeli tylko osoba ta posiada tego rodzaju informacje. Odmowa udzielenia informacji komornikowi, związana jest, co najmniej, z koniecznością zapłacenia grzywny….

czytaj więcej