Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Ustawa o języku polskim, a wymogi pozwu

2018-02-20
Pismo procesowe – w tym pozew – nie może zawierać wulgaryzmów. Rzecz oczywista, nie wymagająca wyjaśnienia, prawda? A jednak z czego, poza zwykłą kulturą, powyższe wynika? Żaden z przepisów prawa…

czytaj więcej


Zachowek

2018-02-04
Zachowek to instytucja, która wielu osobom wydaje się w pewnym zakresie tajemnicza. Tym czasem zachowek, to nic innego, jak instytucja prawna zapewniająca ochronę praw najbliższej rodziny zmarłego. Ochrona tego rodzaju,…

czytaj więcej


Błąd

2018-01-28
Załóżmy, że dokonaliśmy określonego rodzaju czynności prawnej np. darowaliśmy pewną sumę pieniędzy fundacji, która zajmuje się opieką nad zwierzętami. Albo kupiliśmy cenny obraz będąc przekonanym, że to autentyk. Niestety, po…

czytaj więcej


Firma

2018-01-21
Wiele mówi się o przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach, firmach, biznesie… W potocznej mowie stosuje się wręcz zamiennie określenie firma i przedsiębiorstwo. W znaczeniu prawnym, szczególnie prawa cywilnego, jest to jednak w pełni…

czytaj więcej


Użytkowanie wieczyste gruntu jako środek trwały spółki

2018-01-10
Od pewnego czasu dostrzec można było pewną wątpliwość, co do prawnego charakteru użytkowania, czy użytkowania wieczystego gruntów, w kontekście możliwości uznania przedmiotowego prawa za środek trwały, a tym samym uznania…

czytaj więcej


Zatrzymanie wadium przez organizatora aukcji lub przetargu

2017-12-17
Instytucja Wadium przez wiele lat nie znajdowała unormowania w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a całokształt rozwiązań prawnych stosowanych względem przedmiotowej instytucji wynikał z dorobku judykatury i piśmiennictwa. Ostatecznie ustawodawca zdecydował…

czytaj więcej


Potrącenie przedawnionej wierzytelności

2017-12-12
Przedawnienie roszczeń to instytucja prawa, która ogranicza pod względem czasowym możliwość dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego bezskutecznego upływu nie jest wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego dochodzenia. Roszczenie istnieje nadal…

czytaj więcej


Nieprzypisany składnik majątku spółki dzielonej

2017-12-08
Spółki kapitałowe mogą być dzielone na co najmniej kilka sposobów. W każdym z nich, konieczne jest – co do zasady – sporządzenie szczegółowego planu podziału, który pozwala na przypisanie poszczególnych…

czytaj więcej


Wina rozkładu pożycia w sprawie rozwodowej

2017-12-04
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W…

czytaj więcej


Terminy w prawie

2017-11-12
Prowadzać swoją działalność gospodarczą, lub załatwiając sprawy urzędowe niejednokrotnie korzystamy z możliwości przesłania dokumentów pocztą. Niejednokrotnie również, złożenie przez nas oświadczenia zawartego w wysyłanych przez nas dokumentach dokonane musi być…

czytaj więcej