Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przestępstwo i wykroczenie skarbowe – Czynny żal

2021-03-22
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – k.k.s. Kodeks karny skarbowy (k.k.s.) reguluje kwestie odpowiedzialności za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych – zatem czynów uznanych za zabronione mocą przepisów kodeksu karnego skarbowe….

czytaj więcej


Prywatny akt oskarżenia i sprawy prywatnoskargowe

2021-03-02
W przypadku niektórych z przestępstw nie jest wystarczające złożenie zawiadomienia o ich popełnieniu, aby  sprawa ruszyła i przeprowadzone zostało postępowanie karne . Konieczne jest wzięcie spraw we własne ręce. Mowa…

czytaj więcej


Dozór elektroniczny

2020-09-16
Pandemia koronawirusa  wymusiła wiele zmian w naszym codziennym życiu. Niewątpliwie wiele z nich ocenić można jako uciążliwe, chociaż konieczne. Nosimy maseczki, dystansujemy się, nie możemy w pełni korzystać z wolności….

czytaj więcej


Warunkowe zawieszenie wykonania kary

2020-05-21
Nie każdy wyrok skazujący, w którym sąd wymierza karę pozbawienia wolności, musi skończyć się pobytem w więzieniu. Sąd może bowiem wymierzenie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesić. Mówimy wtedy o warunkowym…

czytaj więcej


Skrócenie czasu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

2019-12-07
Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest jedną z bardziej dotkliwych konsekwencji wynikających z popełnieniem przestępstwa związanego z ruchem drogowym. Coraz to mniejsza społeczna tolerancja na niebezpieczne zachowania…

czytaj więcej


Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej


Prowokacja w polskim prawie karnym

2019-03-22
Wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa stanowi jedno z celów postępowania karnego. Jak jednak daleko organy postępowania przygotowawczego, czy zwykle jeszcze wcześniej – różnego rodzaju służby w ramach podejmowanych przez siebie…

czytaj więcej


Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym

2018-09-08
Jak ważne jest odbieranie korespondencji, wydaje się, nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że wbrew pozorom, wcale nierzadko, zapominamy o tym, jak poważne konsekwencje tego rodzaju niefrasobliwość…

czytaj więcej


Zasady wymiaru kary

2018-08-30
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i zamknięciu rozprawy, gdy w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy sąd dojdzie do przekonania, że do popełnienia przestępstwa doszło i ponad wszelką wątpliwość wiadomo, kto…

czytaj więcej


Zatarcie skazania

2018-05-09
Wydanie wyroku skazującego, wymierzającego określonego rodzaju karę w sprawie karnej, a następnie jego uprawomocnienie się wiąże się z umieszczeniem informacji o tym m.in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Wydawane z KRK…

czytaj więcej