Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kancelaria Adwokacka
Adwokaci Piotrowscy s.c.

Adwokat Magdalena Jencz-Piotrowska
Adwokat Karol Piotrowski
ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

NIP: 712-334-70-29
REGON: 368256332


Sekretariat

TEL./FAX (81) 479 93 94
KOM: 510 899 094, 609 200 697
E-MAIL: sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Skontaktuj się z nami


Podane przez Ciebie dane osobowe służą do odpowiadania na zapytania. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i ich realizację. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokaci Piotrowscy s.c., ul. M.C. Skłodowskiej 18/6, 20-029 Lublin, sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poóźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

[google_map_easy id="2"]