Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

OFERTA SZKOLENIOWAOferta szkoleniowa stała się odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie tego rodzaju usługą wśród klientów Kancelarii.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej przeprowadzane są zamknięte szkolenia z wybranych zagadnień prawa lub jego aspektów dla pracowników firm lub osób indywidualnych.

Zakres szkolenia oraz jego wymiar czasowy, każdorazowo, ustalany jest z klientem i dostosowany do jego potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Szkolenia odbywać się mogą w siedzibie klienta lub w sali konferencyjnej Kancelarii.

Szkolenia prowadzone są przez adwokatów – specjalistów w wybranej dziedzinie prawa – zapewniając uczestnikom szkolenia uzyskanie wiedzy w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.