Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prawo administracyjne dotyczy każdego aspektu naszego życia, chociaż częstokroć nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. W sprawach tych charakterystyczne pozostaje to, że jedna ze stron – organ administracji, posiada tzw. imperium. Zatem stosunki pomiędzy stronami nie są ułożone na zasadzie równości. Pomimo to strona postępowania nie jest zdana jedynie na wolę organu. Posiada bowiem przewidziane prawem uprawnienia, służące dowodzeniu swoich racji i realizacji przysługujących jej uprawnień. Nieocenioną pomocą w realizacji powyższego jest doświadczony pełnomocnik, który wie, jakich narzędzi prawnych względem organu strona może użyć, aby osiągnąć zakładany cel.

Sprawy dotyczące prawa administracyjnego są chyba najbardziej zróżnicowaną z grup spraw, ale niezależnie od ich przedmiotu, co do zasady, toczą się wedle tych samych zasad. Sprawy te, posiadają dwa etapy – etap postępowania toczącego się przed organami administracji i następny, związany ze skargami wnoszonymi do Sądów administracyjnych. Zarówno na jednym, jak i drugim etapie, niezmiennie, zapewniamy naszym Klientom fachowe wsparcie i zastępstwo procesowe zapewniające realizację pełni praw przysługujących stronie postępowania administracyjnego.

Typowe sprawy administracyjne to sprawy z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, wywłaszczenia, prawa celnego, prawa o ruchu drogowym i kierujących pojazdami, prawa przewozowego i wiele innych…