Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prawo cywilne wyróżnia się spośród innych gałęzi prawa tym, że reguluje stosunki między równorzędnymi podmiotami. Osobami fizycznymi i prawnymi. Podstawowym aktem prawym tej gałęzi prawa pozostaje Kodeks Cywilny, ale nie tylko. W oparciu o przepisy prawa cywilnego, podmioty prawa (m.in. osoby fizyczne i prawne) układają swoje stosunki wedle własnego uznania, zaś każdej z nich przysługują równe prawa i obowiązki. Przepisy prawa przewidują też całą paletę uprawnień należnych danemu podmiotowi (np. właścicielowi, użytkownikowi czy zapisobiorcy). Określają zasady następstwa prawnego, potocznie nazywane sukcesją. Sprawy tego rodzaju wymagają zatem szczególnego rodzaju zaangażowania i wiedzy, nabywanej latami, aby wypracowane rozwiązania prawne w maksymalny sposób zabezpieczały interes Klienta oraz aby możliwym było dochodzenie należnych mu praw.
Powyższe przyświeca każdemu działaniu Kancelarii podjętemu w tym obszarze prawa.
Typowe postępowanie cywilne to sprawy o zapłatę, ochronę dóbr, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe, ochronę własności, posiadania, wykonanie umowy lub roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem umowy, prawo autorskie i pokrewne oraz wiele innych.

Spadki, długi, ochrona własności

Sprawy cywilne to szeroka kategoria spraw. Obejmuje nie tylko sprawy o zapłatę, ale też wiele innych jak chociażby:
• ochronę dóbr osobistych
• zniesienie współwłasności
• sprawy spadkowe
• ochronę własności i posiadania
• roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem umów
• sprawy wynikające z praw autorskich i pokrewnych
Wymienione sprawy to zaledwie część problematyki, bo prawo cywilne jest na tyle szeroką dziedziną, że obejmuje również m.in. prawo rodzinne, gospodarcze, pracy.
Nasi adwokaci i radcowie prawni mają szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Od lat podejmujemy się pomocy przy rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych i złożonych problemów prawnych prawa cywilnego.