E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przepisy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między równorzędnymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje podporządkowanie jednego podmiotu innemu podmiotowi. Podstawowym aktem prawym pozostaje Kodeks cywilny, ale nie tylko. W oparciu o przepisy prawa cywilnego, podmioty prawa ( m.in. osoby fizyczne i prawne) układają swoje stosunki wedle własnego uznania, zaś każdej z nich przysługują równe prawa i obowiązki. Przepisy prawa przewidują też całą paletę uprawnień należnych danemu podmiotowi ( np. właścicielowi, użytkownikowi czy zapisobiorcy). Określają zasady następstwa prawnego, potocznie nazywane sukcesją. Sprawy tego rodzaju wymagają zatem szczególnego rodzaju zaangażowania i wiedzy, nabywanej latami, aby wypracowane rozwiązania prawne w maksymalny sposób zabezpieczały interes Klienta, oraz aby możliwym było dochodzenie należnych mu praw.

Powyższe przyświeca każdemu działaniu Kancelarii podjętemu w tym obszarze prawa.

Typowe sprawy cywilne, to sprawy o zapłatę, ochronę dóbr, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe, ochronę własności, posiadania, wykonanie umowy lub roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem umowy, prawo autorskie i pokrewne jak również wiele innych…