Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przepisy prawa uznają niektóre z zachowań człowieka za przestępstwo – penalizują je. W sytuacji takiej, każdemu przysługuje prawo do podjęcia obrony i dowodzenia swojej niewinności, w czym nieocenioną pomocą służy wprawny obrońca w procesie karnym , realizujący w najpełniejszy sposób przysługujące każdemu prawo do obrony.

Obrona zawsze ukierunkowana musi być na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Prowadzona musi być z należytą starannością i dbałością o najdrobniejsze szczegóły każdego zdarzenia, w którym może tkwić istotny dla sprawy dowód na niewinność Klienta.

Niekiedy praktyka zawodowa wymaga natomiast aby stanąć po drugiej stronie i podjąć działania w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego.

Niezależnie od tego po której stronie działamy, zawsze dokładamy należytej staranności w celu realizacji przysługujących stronie uprawnień.

Sprawy karne to nie tylko sprawy związane z przestępstwami określonymi w Kodeksie karnym, ale również w Kodeksie Wykroczeń, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie karnym wykonawczym i wielu innych…