E-mail

sekretariat@adwokacipiotrowscy.pl

Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przede wszystkim to część prawa cywilnego, w której stronami stosunków prawnych są przedsiębiorcy. Nie mniej, prawo to określić można jako zespół różnego rodzaju norm prawnych, również z zakresu prawa administracyjnego czy karnego. Każda sprawa tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia dostosowanego do specyfiki każdej z obsługiwanych przez nas osób i podmiotów. Doświadczenie nabywane latami od najlepszych i bieżące obsługi prawne pozwalają na zaproponowanie naszym Klientom najskuteczniejszych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo prawne i stabilność działania.

Sprawy związane z prawem korporacyjnym to natomiast wszystkie te zagadnienia, które dotyczą stosunków wewnętrznych w ramach spółek – osobowych czy kapitałowych – stosunków między wspólnikami, udziałowcami i organami spółek. W tym przypadku prawidłowe wywiązanie się z nałożonego na Kancelarię obowiązku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działania wymaga szczególnej wprawy i doświadczenia, które każdego dnia zapewniamy naszym Klientom.

Wśród obsługiwanych przez Kancelarię podmiotów znajdują się zarówno największe z firm z sektora transportu, produkcji czy usług, jak i przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Niezależnie od wielkości działalności gospodarczej istotny pozostaje jednak ten sam cel – zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, niezbędnego do spokojnego prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Typowe sprawy gospodarcze to sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, przejęcia i przekształcenia, ale również sprawy o zapłatę, roszczenia wspólników, sprawy o uchylenie uchwał, opracowywanie i opiniowanie umów czy wewnętrznych aktów prawnych, prawo własności przemysłowej, jak również wiele innych…