Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prawo medyczne to zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz różnego rodzaju procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia. Odnosi się również do sposobu funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Sprawy z zakresu prawa medycznego są zatem wypadkową wiedzy z wielu dziedzin prawa, zaś powierzenie prawnikom naszej Kancelarii obsługi zarówno małych, jak i największych z podmiotów leczniczych zapewnia, że nasza wiedza w tym zakresie się nie dezaktualizuje.