Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prawo upadłościowe i naprawcze nierozerwalnie związane jest z osiągnięciem stanu – czy to przez osobę prawną czy też osobę fizyczną – w której nie jest ona już w stanie na bieżąco wywiązywać się ciążących na niej zobowiązań.

Postępowanie upadłościowe jest skomplikowanym procesem prawnym, w toku którego warto skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanego w tej gałęzi prawa prawnika, który pomoże bezpiecznie przejść upadłemu przez cały proces z jednej strony, z drugiej w zależności od roli procesowej, zapewni wierzycielom upadłego odzyskanie jak największej kwoty przysługujących im należności.

Typowe sprawy upadłościowe to sprawy o ogłoszenie upadłości w tym likwidacyjnej, postępowanie sanacyjne, upadłość konsumencka i wiele innych…