Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami każda ze spraw, ostatecznie, kończy się sporem sądowym gdzie sprawę rozstrzygnie sąd. Doświadczony, sprawnie działający pełnomocnik procesowy pozwoli zatem na takie przeprowadzenie sporu sądowego, aby interesy Klienta reprezentowany był z należytą starannością i skutecznością, zaś ryzyko zostało w rozsądny sposób zrównoważone.

Chociaż Kancelaria prowadzi wiele spraw sądowych, za każdym razem stając przed sądem w obronie interesów naszych Klientów, nasi prawnicy zdają sobie sprawę z tego, że występują właśnie w tej, najważniejszej ze spraw – bowiem powierzonej przez Klienta.

Typowe zastępstwo procesowe obejmuje zastępstwo procesowe stron przed sądami powszechnymi – cywilnymi w tym rodzinnymi, karnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami postępowania przygotowawczego jak prokuratury czy trybunałami arbitrażowymi.