Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

W e s o ł y c h Ś w i ą t 🌿🐥  spędzonych w zdrowiu i spokoju, życzymy Wam całym zespołem naszej Kancelarii.
Oby ten świąteczny czas – czy to spędzony radośnie w rodzinnym gronie, czy to w zadumie z dala od bliskim nam osób – dał siłę do dalszego pokonywania wszelkich przeciwności losu i niósł wiarę w to, co dobre. 🍃