Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy jest dużym, zatrudniającym tysiące osób podmiotem, czy jednoosobową działalnością gospodarczą funkcjonuje dokładnie w tym samym środowisku prawnym. Przepisy prawa oraz wynikające z zawieranych umów zobowiązania dotyczą jednego i drugiego w tym samym stopniu. W tym samym stopniu potrzebna jest zatem również ich znajomość, a także wiedza, jak efektywnie dochodzić swoich praw, czy korzystać z przysługujących uprawnień – co gwarantuje stałe wsparcie prawne. Różnica polega jedynie na zakresie i rozmiarze potrzebnej do prowadzenia każdej działalności gospodarczej obsługi prawnej i dostosowaniu jej do potrzeb każdego przedsiębiorcy indywidualnie. Pomimo to, można oczywiście powiedzieć, że stała obsługa prawna nie jest potrzebna – słusznie? Odczucia na temat tego, czy coś jest nam potrzebne, czy też nie, są kwestią czysto subiektywną. Pamiętać jednak należy, że każdy prowadzący działalność gospodarczą powinien kierować się przesłankami obiektywnymi. Te zaś, zdecydowanie przemawiają za stałą obsługą prawną, która zapewnia spokój i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, minimalizując ryzyko poniesienia strat.

Zalety obsługi prawnej spółek i firm

Jak każdy outsourcing usług, stała obsługa prawna firm pozwala też na znaczne oszczędności. Jasne, że można leczyć się samemu, ale każda rozsądna osoba w kwestiach zdrowia uda się do lekarza. Podobnie jest z prawnikiem. Można próbować ogarniać i załatwiać wszelkiego rodzaju kwestie prawne samemu, ale gwarancje właściwego, prawidłowego i skutecznego postępowania zapewni tylko ustawowo uprawniony do niesienia pomocy prawnej adwokat lub radca prawny. Stała obsługa prawna to też oszczędność czasu, a ten potrzebny jest każdemu przedsiębiorcy. Kwestie prawne pozostawione są bowiem wyspecjalizowanemu podmiotowi – my możemy zaś skoncentrować się na prowadzeniu naszego biznesu.

Jako przedsiębiorcy w nierozerwalny sposób funkcjonujemy w środowisku prawnym. Nie sposób powiedzieć zatem, że kwestie prawne mnie nie dotyczą. A internet? Przecież pełny jest dobrych rad i porad, w dodatku darmowych! Ale czy na pewno?

Internet to niewątpliwie ogromne źródło wiedzy, jednak po pierwsze nie zweryfikowanej, po drugie ogólnej – rzadko szczegółowej. Tymczasem, wielokrotnie to właśnie o szczegóły w prawie chodzi.

„Prawa” nie da się też „doczytać”. Trzeba po prostu mieć praktykę w jego stosowaniu, a tę zapewnia tylko wyspecjalizowana, uprawniona do udzielania pomocy prawnej Kancelaria. Ponadto to trochę tak, jakby leczyć się samemu – trochę na oślep, a trochę w oparciu o niesprawdzone wpisy dokonywane nie wiadomo przez kogo na forach internetowych. Niektórzy próbują, ale ostateczne rezultaty bywają zwykle niezadowalające, a na udzielenie fachowej pomocy bywa niekiedy już za późno.

Pozostaje jeszcze kwestia kosztów. Na pewno drogo to kosztuje, powiecie? Nie stać mnie? Niekonieczne.

Stała obsługa prawna – ile to kosztuje?

Przede wszystkim koszty stałej obsługi prawnej firmy są kosztami uzyskania przychodu, a to oznacza, że w ostatecznym rozrachunku pomniejszają należny podatek. W rezultacie, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Skarb Państwa sponsoruje przedsiębiorcy korzystanie ze stałej obsługi prawnej.

Ponadto koszty stałej obsługi prawnej nie są wbrew obiegowej opinii ogromne, a powierzenie kancelarii swoich bieżących spraw z pewnością jest dużo tańszym rozwiązaniem, niż zlecanie indywidualnych, pojedynczych spraw, czy czynności. Jest to oczywiście zależne od ich zakresu i rozmiaru. Istnieje jednak wiele możliwości takiego dobrania zakresu obsługi prawnej spółek i przedsiębiorstw – tym samym jej ceny – aby był on dostosowany do danej działalności, jej rozmiaru czy specyfiki. Koszt obsługi prawnej jest wreszcie nieporównywalnie mniejszy niż ewentualne straty, mogące być związane z brakiem zabezpieczenia prawnego – o czym przekonał się już nie jeden przedsiębiorca. Pamiętać też należy, że stała, profesjonalna obsługa prawna firm zapewnia bezpieczeństwo prawne, a na bezpieczeństwie, szczególnie prowadząc działalność gospodarczą, nie warto oszczędzać.

Adwokat Lublin
Karol Piotrowski