Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kiedy windykacja przedsądowa nie przynosi żadnych rezultatów i Twój dłużnik nadal nie chce uregulować należnych Ci środków, możesz skierować sprawę do sądu. Najpierw trzeba jednak przygotować pozew o zapłatę. 

Pozew o zapłatę należności

Pozew o zapłatę należności to pierwsze pismo w sprawie, które rozpoczyna postępowanie sądowe. Jest to bardzo ważny dokument, który może wpłynąć na powodzenie całego procesu, dlatego też należy bardzo skrupulatnie go przygotować. Warto przy tym skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata. W przypadku spraw z tego zakresu możesz skorzystać z usług naszej Kancelarii Adwokackiej, która specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej firm.

Pozew o zapłatę musi zawierać nie tylko rzetelne i potwierdzone argumenty, ale i spełniać wymogi zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).

Co musi zawierać pozew o zapłatę należności?

Zgodnie z art. 187 k.p.c. pozew o zapłatę musi zawierać określone informacje ogólne, takie jak:

 • szczegółowe określenie żądania (w sprawach o prawa majątkowe również oznaczenie wartości przedmiotu sporu),
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w przypadku spraw o zasądzenie roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których opierają się Twoje żądania,
 • informacje o podjętych dotychczas próbach mediacji lub innych działaniach pozasądowych mających na celu rozwiązanie sporu (ewentualnie wyjaśnienie, dlatego takie próby nie zostały podjęte).

Jako potwierdzenie ujętych w pozwie argumentów należy przygotować wszelkie dokumenty i dane, które możesz przedstawić przed sądem, tj.:

 • umowę z kontrahentem, 
 • fakturę lub rachunek,
 • wszelkie ustalenia e-mailowe, ewentualnie billingi rozmów telefonicznych,
 • wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem doręczenia,
 • potwierdzenie odbioru towarów lub wykonania usługi itp.

Zgodnie z art. 126 k.p.c. pozew o zapłatę należności musi spełniać określone w k.p.c. wymogi formalne, takie jak m.in.:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany pozew,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienione załączniki.

Trzeba również pamiętać o jeszcze jednym bardzo ważnym wymogu, który obliguje do wskazania miejsca zamieszkania dłużnika. Jeśli dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, należy wskazać jego miejsce zamieszkania. Jeśli nie znasz jego adresu, powinieneś postarać się do ustalić, gdyż może to być istotne dla rozpoznania sprawy przez sąd.