Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to ostateczność i najsurowszy środek ingerencji sądu, jaki może być zastosowany względem rodzica lub rodziców. Decyzja o pozbawieniu możliwości decydowania o wychowaniu dziecka podejmowana jest przez sąd najczęściej wtedy, gdy wdrożone wcześniej łagodniejsze środki nie przyniosły rezultatów lub jeśli oczywiste jest, że ich zastosowanie nie zagwarantuje dziecku stosownej ochrony.

Jakie są powody pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z Art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść w następujących przypadkach:

„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

  • Trwała przeszkoda oznacza taką sytuację, która wyłącza rodzica ze sprawowania władzy rodzicielskiej na stałe, a więc albo na czas, którego nie można rozsądnie ustalić, albo przez bardzo długi okres. W prawie rodzinnym znanych jest wiele takich przypadków, jednak najczęściej dotyczą one sytuacji, gdy np. rodzic odbywa długoterminową karę pozbawienia wolności, opuścił kraj na stałe lub na czas nieograniczony (i nie wykazuje zainteresowania dzieckiem), cierpi na ciężką i przewlekłą chorobę psychiczną, zaginął.
  • Nadużywanie władzy rodzicielskiej dotyczy przede wszystkim przypadków, gdy rodzic dopuszcza się różnych form przemocy fizycznej lub psychicznej względem dziecka. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in. nadmierne karanie, rozpijanie, wykorzystywanie seksualne, namawianie do popełnienia przestępstw, zmuszanie dziecka do ciężkiej pracy, znęcanie się psychiczne.
  • Rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka to celowe zaniechanie dokonywania podstawowych czynności, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju nieletniego. Do przykładów tego rodzaju zachowań zaliczamy m.in. głodzenie, porzucenie dziecka, nadużywanie alkoholu, akceptacja przyjmowanych przez dziecko środków odurzających, szeroko rozumiane niszczenie naturalnego środowiska rodzinnego. Do tej kategorii przypadków zaliczamy też uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.