Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Rozwód stwarza konieczność ustalenia pomiędzy byłymi małżonkami zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem. Od czego zależy prawo do ich utrzymywania i w jakiej sytuacji mogą one zostać ograniczone? Zapraszamy do lektury.

Jak w praktyce wygląda uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Prawo do kontaktów z dzieckiem to inaczej:

  • prawo do przebywania w jego towarzystwie – np. poprzez spotkania, odwiedzanie dziecka w domu czy zabieranie go poza miejsce zamieszkania,
  • prawo do porozumiewania pośredniego – np. za pośrednictwem telefonu, korespondencji czy innych środków umożliwiających komunikację na odległość,
  • prawo do porozumiewania bezpośredniego.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że prawo do kontaktów z dzieckiem nie jest tożsame z władzą rodzicielską – wyrok rozwodowy orzeka o każdym z nich z osobna. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy ta ostatnia będzie ograniczona lub zostanie całkowicie odebrana, rodzic wciąż będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem na tych samych warunkach.

Oznacza to również, że w pozwie rozwodowym oraz odpowiedzi te dwie kwestie powinny zostać rozpatrzone osobno. Warto przy tym dodać, że sprawa uregulowania bezpośrednich kontaktów z dzieckiem najczęściej dotyczy tego z małżonków, z którym dziecko nie będzie mieszkać. W celu uzyskania zadowalającego wyroku warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Specjaliści z kancelarii Adwokaci Piotrowscy w Lublinie udzielą nam wszelkiej niezbędnej pomocy, dbając zarówno o zabezpieczenie praw dziecka, jak i o interesy oraz samopoczucie jego rodzica.

Wyrok może umożliwiać rodzicowi na spotykanie się z dzieckiem przez wszystkie dni robocze w tygodniu – zazwyczaj wskazuje się przy tym określone dni i godzinowy przedział czasowy. Jednocześnie kontakty muszą być tak uregulowane, by nie naruszało to obowiązku szkolnego dziecka. Oznacza to, że dziecko nie będzie mogło np. przebywać z rodzicem do późna, jeżeli następnego dnia może z tego powodu spóźnić się do szkoły.

Inna forma utrzymywania kontaktów z dzieckiem dotyczy dni wolnych – zazwyczaj obejmują one co drugi tydzień, podczas którego dziecko spędza weekend rodzicem, z którym nie mieszka na co dzień. Także i w tym przypadku czas ten określa przedział godzinowy, który zazwyczaj rozpoczyna się w sobotę o 9:00 rano, a kończy w niedzielę o 18:00.

Wyrok określa również to, u kogo dziecko będzie spędzać Wielkanoc i Boże Narodzenie (zazwyczaj rodzice godzą się na to, by dziecko każde ze świąt spędzało z jednym z nich) oraz wakacje i przerwy świąteczne (na ogół czas ten zostaje podzielony na pół, tak, że dziecko spędza np. jeden miesiąc wakacji z jednym, a drugi z drugim z rodziców).

Kiedy sąd może ograniczyć nasze kontakty z dzieckiem?

Istnieje szereg sytuacji, w których kontakty z dzieckiem – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie – mogą zostać ograniczone lub całkowicie zabronione. Dotyczy to okoliczności, w których kontakty rodzica z dzieckiem mogłyby mieć negatywny wpływ na dobro tego ostatniego. Ograniczenie może mieć formę umożliwienia rodzicowi kontaktu z dzieckiem wyłącznie pod nadzorem drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby, która została do tego wyznaczona przez sąd. Kontakt może również zostać ograniczony do określonych metod komunikacji na odległość. Sąd może też całkowicie zakazać bezpośredniego kontaktu i/lub zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, lub komunikowania się z dzieckiem na odległość.