Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest jednym z tych, wydawałoby się prostych zagadnień, które jest mylnie rozumiane przez zdecydowaną większość osób. Warto zatem raz jeszcze wrócić do tematu, który był już poruszany na naszym blogu

https://adwokacipiotrowscy.pl/blog/inne/miejsce-zamieszkania-a-meldunek/

Należy zatem jeszcze raz stanowczo i zdecydowanie podkreślić, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej to nie jest to samo, co jej miejsce zameldowania. Wynika to zapewne z określonego rodzaju naleciałości historycznych, jednak faktycznie nie często w naszej praktyce zawodowej spotkać można osobę, która nie utożsamia tych dwóch pojęć ze sobą.

Przypomnijmy zatem, że o miejscu zamieszkania decydują dwa integralnie ze sobą powiązane czynniki: zewnętrzny, obiektywny fakt przebywania i wewnętrzny, subiektywny zamiar stałego pobytu, wola tego pobytu. Przebywanie to czynnik trwały, choć niekoniecznie ciągły, związany z zamiarem stałego pobytu, tj. nie tymczasowego, nie okazjonalnego. Natomiast zamiar stałego pobytu musi być określony na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. O zamiarze takim świadczy to, że w danej miejscowości w danym czasie znajduje się centrum życiowe danej osoby, a więc występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej osoby, w której aktualnie koncentruje się jej życiowe centrum. Dopiero łączne występowanie tych dwóch elementów pozwala na stwierdzenie, że dana miejscowość jest tą, w której koncentruje się centrum życiowej aktywności danej osoby, jej interesy osobiste i majątkowe. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 maja 2017, sygn.. akt: I SA/Gd 1743/16)

Natomiast kwestia ta ma jeszcze jeden wymiar, o jakim należy wspomnieć w tym miejscu.

W czasach gdy pewna część osób wykonuje pracę w innych miejscowościach niż mieszka – co niekiedy związane jest z dość długotrwałym przebywaniem z dala od domu – może pojawić się pytanie o to, jaki wpływ ma to na określenie miejsca zamieszkania? Czy jeżeli codziennie dojeżdża się do pracy do innej miejscowości, wracając z pracy robi się w miejscowości tej zakupy, niejednokrotnie załatwia się też inne mniej lub bardzie istotne życiowo sprawy – jednym zdaniem spędza się w tej miejscowości większość czasu, to czy wpływa to na określenie miejsca zamieszkania? A co jeżeli wyjeżdża się z domu na dłuższy czas do pracy? Czy skutkuje to zmianą miejsca zamieszkania? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie może pociągać za sobą dość poważne konsekwencje, bowiem miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ma istotne znaczenie z wielu powodów. Od niego bowiem zależeć może np. właściwość sądu, który będzie rozstrzygał naszą sprawę, otrzymanie dodatku mieszkaniowego, zwolnienie z należności przewozowych, określenie czy skutecznie doręczono nam przesyłkę urzędową, właściwość organów podatkowych, możliwość wzięcia udziału w wyborach samorządowych, obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wiele, wiele innych
Czy zatem nawet długotrwała praca z dala od domu wpływa na określenie miejsca zamieszkania?

Zdecydowanie nie. O miejscu zamieszkania nie przesądza bowiem wyłącznie samo zatrudnienie w danej miejscowości. Przy ustalaniu zamiaru stałego pobytu chodzi nie tylko o związki natury ekonomicznej, ale też emocjonalnej, czy rodzinnej. Faktyczne przebywanie w danej miejscowości nie może być rozumiane jedynie, jako pobyt wymuszony koniecznością wykonywania w niej swych obowiązków pracowniczych czy zarobkowych, ale musi mieć ono jednocześnie cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. Przebywanie w miejscowości bowiem musi wiązać się ze skupieniem w niej życiowej aktywności, związanej nie tylko z pracą, ale również z rodziną ( Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017, sygn. II SA/Wa 113/17). Kluczowego znaczenia w tym kontekście nie ma zatem czas przebywania w danej miejscowości ale powody dla jakich w konkretnym miejscu jesteśmy oraz to, jaki jest nasz stosunek do danego miejsca.

Adw. Karol Piotrowski