Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Przysługujące nam prawo własności może zostać bezprawnie naruszone – i to na wiele sposobów.  Oczywiście takie zdarzenie oznacza, że nasze prawa zostały pogwałcone i istnieje konieczność obrony. Jednak o jaką obronę chodzi? Co możemy zrobić samodzielnie, a kiedy konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Co można zrobić samodzielnie?

Według polskiego prawa możemy sami bronić przysługującego nam prawa – mowa wtedy o obronie koniecznej. Obrona konieczna, ze swej istoty, może być zastosowana jedynie „na żywo”, w trakcie nieuprawnionego postępowania osoby trzeciej. Dla przykładu: obrona konieczna może zostać wykorzystana, gdy widzimy, jak ktoś wynosi przedmioty z naszego domu lub przesuwa słupki graniczne. W sytuacjach tego typu możemy skorzystać z różnych środków, w tym z siły fizycznej – oczywiście w ostateczności i współmiernie do sytuacji.

Możemy w ten sposób dążyć do samodzielnego przywrócenia naruszonego stanu własności. Możemy też samodzielnie usunąć skutki naruszenia np. poprzez odebranie wyniesionych przedmiotów lub przywrócenie słupków granicznych do ich poprzedniej lokalizacji. 

Polskie prawo a naruszenie prawa własności nieruchomości

Oczywiście wymieniony sposób nie znajduje swojego zastosowania w każdej sytuacji, szczególnie jeśli nie jesteśmy świadkami zdarzenia lub nie mamy szans w starciu z osobami, które dokonują naruszenia.

Przepisy prawa przewidują jednak cały szereg roszczeń przysługujących właścicielowi, którego prawo własności zostało naruszone.  Na gruncie Kodeksu cywilnego prawo własności chronione jest przez szereg roszczeń takich jak:

  • roszczenie windykacyjne, czyli roszczenie, o wydanie zabranej rzeczy,
  • roszczenie negatoryjne, które może zmierzać do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zaniechania naruszeń, lub przywrócenia stanu zgodnego z prawem,
  • roszczenie negatoryjne, które może zmierzać do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zaniechania naruszeń, lub przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Oczywiście skorzystanie z tych metod wymaga ingerencji sądu i pomocy  specjalistów, którzy znają zawiłości prawne i udzielają praktycznych porad, jak chronić się przed naruszeniami. Jeśli więc jesteś w trudnej sytuacji, w której ktoś nie szanuje prawa własności nieruchomości, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty.