Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Mylnie uważa się, że jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie przez jednego z małżonków, drugi nie ma do niej żadnego prawa po rozwodzie. Nie jest to prawdą, ponieważ część majątku może zostać w rękach współmałżonka. Podczas podziału majątku pochodzącego z prowadzonej działalności, trzeba jednak wziąć pod uwagę kilka okoliczności – między innymi, to kiedy rozpoczęto prowadzenie działalności. Przed małżeństwem czy też w trakcie jego trwania.

Sądowy podział majątku

Wyróżnić możemy dwie sytuacje – podział działalności gospodarczej, która powstała przed zawarciem małżeństwa oraz już w trakcie jego trwania. W razie rozwodu jest to jeden z istotnych czynników, który wpływa na podział działalności gospodarczej pomiędzy małżonków.

W przypadku pierwszej sytuacji – czyli gdy działalność gospodarcza została założona wcześniej, niż zostało zawarte małżeństwo, majątkiem wspólnym z działalności jest majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Wówczas majątek ten jest dzielony – co do zasady – po połowie pomiędzy małżonków. Z kolei wszystko, co zostało zakupione przed zawarciem małżeństwa, jest własnością założyciela firmy.

Z kolei jeżeli któryś z małżonków rozpoczął prowadzenie działalności już w trakcie trwania małżeństwa, a małżonkowie nie zadeklarowali rozdzielności majątkowej, to wówczas przedsiębiorstwo jest majątkiem wspólnym małżonków i podczas rozwodu podlega ono podziałowi pomiędzy obie strony.

Podczas podziału majątku małżonkowie mogą zgłaszać propozycje podziału, jednak należy mieć na uwadze, że każdy tego typu wniosek podlega wnikliwej ocenie sądu. Wskazana jest więc pomoc pełnomocnika, który pomoże każdej ze stron sprawiedliwie rozdzielić majątek, by uniknąć niepotrzebnych emocji w sądzie, a co ważniejsze, żeby obie strony były usatysfakcjonowane rezultatem podziału. Nie możemy być również całkowicie pewni, że sąd wyrazi zgodę na ustalony wcześniej podział, ponieważ podział musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.