Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Zetknęliście się kiedyś z pojęciem prawo korporacyjne? Zastanawialiście się co to pojęcie oznacza. O co chodzi?

Przede wszystkim prawo korporacyjne to cześć prawa cywilnego, która odnosi się do stosunków pomiędzy wspólnikami spółek – osobowych i kapitałowych. Sprawy związane z prawem korporacyjnym to zatem przede wszystkim te zagadnienia, które dotyczą stosunków wewnętrznych w ramach spółek – osobowych czy kapitałowych – stosunków między wspólnikami, udziałowcami i organami spółek.

Prawo korporacyjne czy gospodarcze

Prawo korporacyjne jest jednak niekiedy błędnie utożsamiane z szerszym pojęciowo prawem gospodarczym, w ramach którego zawiera się prawo korporacyjne.

Prawo gospodarcze to zaś część prawa cywilnego, w której stronami stosunków prawnych są przedsiębiorcy. Nie mniej, prawo to określić można jako zespół różnego rodzaju norm prawnych, również z zakresu prawa administracyjnego czy karnego.

Obsługa prawna – gwarancja bezpieczeństwa

Niezależnie od wielkości działalności gospodarczej przy zajmowaniu się sprawami gospodarczymi czy korporacyjnym istotny pozostaje jednak ten sam cel – zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, niezbędnego do spokojnego prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Ze strony kancelarii prowadzącej tego rodzaju sprawy – takiej jak nasza – wymagane jest zatem indywidualnego podejście dostosowane do specyfiki każdego z obsługiwanych podmiotów.

Jakie są rodzaje spraw gospodarczych ?

Typowe sprawy gospodarcze to sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, przejęcia i przekształcenia, ale również sprawy o zapłatę, roszczenia wspólników, sprawy o uchylenie uchwał, opracowywanie i opiniowanie umów czy wewnętrznych aktów prawnych, prawo własności przemysłowej, jak również wiele innych. Ta różnorodność, oraz znaczenie dla możliwości prowadzenia działalności gospodarczej prawidłowego prowadzenia spraw prawnych każdego przedsiębiorcy sprawia, że sprawy te należy powierzyć wyspecjalizowanym Kancelariom, które mogą poszczycić się doświadczeniem w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej firm.

Adw. Karol Piotrowski