Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest jedną z bardziej dotkliwych konsekwencji wynikających z popełnieniem przestępstwa związanego z ruchem drogowym.

Coraz to mniejsza społeczna tolerancja na niebezpieczne zachowania na drodze, o jeździe po spożyciu alkoholu nawet nie wspominając, sprzyja przy tym częstszym wyrokom mocą których kierowcy, którzy w ocenie sądu mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, tracą uprawnienia do kierowania pojazdem. Nie bez znaczenia jest też zaostrzenie przepisów, które w znacznie większej ilości przypadków, niż miało to miejsce jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, obligują wręcz sąd do cofnięcia uprawnień.

Ustawodawca pozostawił jednak sprawcom, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów pewną furtkę. Sprawia ona, że pomimo orzeczenia zakazu, po znacznie krótszym czasie niż z niego wynika,  mają oni szansę wrócić za kierownicę.
Jeżeli bowiem zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia  pojazdów –  przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Blokada ta, to nic innego jak urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Orzeczenie sądu zapada po przeprowadzeniu postępowania, w którym sąd – tak jak w każdej innej sprawie – przeprowadza postępowanie dowodowe. Określić musi bowiem  postawę , właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Wyniki muszą uzasadnić przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Niewątpliwie warto w tej sytuacji skorzystać również w tym zakresie z pomocy adwokata, który pomoże przekonać Sąd do obdarzenia sprawcy kredytem zaufania i uzyskania tym samym szansy na szybszy powrót na drogę.

 

Adw. Karol Piotrowski