Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Czy prawomocny wyrok karny może być jeszcze w jakiś sposób zmieniony? Wydawałoby się, że nie, a jednak… W pewnym zakresie jest to możliwe. Nie chodzi przy tym tutaj o zmianę wyroku, jaka może wynikać z tego, że od wyroku złożono jeszcze kasację do Sądu Najwyższego. Ta bowiem, przysługuje nie od każdego wyroku skazującego. Tu zaś mowa o każdym wyroku, zatem również takim, od którego nie przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest kasacja.

Mowa o uzupełnieniu wyroku, które możliwe jest wówczas, gdy wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okresu stosowania środków zapobiegawczych, nałożenia obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu albo dowodów rzeczowych. W praktyce może się bowiem zdarzyć tak, że Sąd zapomnie o wydaniu rozstrzygnięcie w tym zakresie.

Ta sama zasada dotyczy przypadku nieco częstszego. To jest takiego, jeżeli Sąd nieprawidłowo zaliczył w wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności, okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okres stosowania środków zapobiegawczych.

Uzupełnienie następuje w takiej sytuacji postanowieniem, które – w razie potrzeby – może zostać zaskarżone. Samo zaś postępowanie dotyczące uzupełnienia wyroku może zostać wszczęte z urzędu ( jeżeli Sąd dopatrzy się braku orzeczenia), ale też częściej na wniosek skazanego lub jego obrońcy.

Warto tu przy tym skorzystać z pomocy obrońcy, który nie tylko zweryfikuje prawidłowość dokonanych zaliczeń ale i będzie reprezentował interesy skazanego przed Sądem.

Adw. Karol Piotrowski