Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Czy zdarza się czasami tak, że sprawca, który popełnił przestępstwo, popełni kolejne zanim zapadnie wyrok, co do tego pierwszego? Wydaje się nieco skomplikowane, ale w praktyce , jeżeli mamy do czynienia z więcej niż jednym czynem, sytuacja taka ma miejsce bardzo często.

W sytuacji takiej, Kodeks karny daje możliwość połączenia wszystkich wymierzonych kar w jedną – mówimy wtedy o wyroku łącznym. Taka jedna kara, może być znacznie łagodniejszą alternatywą dla sprawcy w stosunku do konieczność kolejnego odbywania każdej z wymierzonych kar z osobna.

Wyrok łączny

Zgodnie z przepisem, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Wyrok łączny – jaki sąd?

Sądem właściwym do wydania wyroku łącznego będzie sąd, który ostatni wydał wyrok. Wyrok taki może być przy tym zamieszczony bądź w samym zasadniczym wyroku – jeżeli dotyczy on kilku przestępstw, bądź też może być wydany po przeprowadzeniu odrębnego postępowania. Postępowanie dotyczące wydania wyroku łącznego inicjowane jest przez Sąd z urzędu lub na wniosek skazanego, czy jego obrońcy. Sam wyrok łączny wydawany jest po przeprowadzeniu rozprawy.

Warto tu zatem skorzystać z pomocy adwokata, który przedstawi sądowi te okoliczności, które będą miały wpływ na zmniejszenie kary czy np. warunkowe jej zawieszenie. Wiedzieć bowiem trzeba, że w wyroku takim – w razie spełnienia pewnych warunków – nawet bezwzględna kara zawieszenia wolności, może zostać zawieszona.

Adw. Karol Piotrowski