Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kontakty z dzieckiem

2021-11-18
Niezależnie od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kontakty z dzieckiem…

czytaj więcej


Rozwód

2021-04-10
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tyle sam, krótki i zwięzły przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,…

czytaj więcej


Kontakt z dzieckiem po rozwodzie. Teoria a praktyka

2021-02-04
Rozwód stwarza konieczność ustalenia pomiędzy byłymi małżonkami zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem. Od czego zależy prawo do ich utrzymywania i w jakiej sytuacji mogą one zostać ograniczone? Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej


Darowizna, a podział majątku wspólnego

2020-07-02
Podział majątku wspólnego małżonków zwykle budzi – co naturalne – silne emocje śród stron postępowania. Kością niezgody w tej sytuacji może stać się wiele ze składników dotychczas wspólnego majątku.  Zwykle…

czytaj więcej


Unieważnienie małżeństwa

2020-05-06
Czy małżeństwo może zostać unieważnione? Oczywiście tak. Chociaż może się to niektórym wydawać dziwne, w rozumieniu prawa rodzinnego zawarcie małżeństwa jest bowiem niczym innym, jak zawarciem pewnego rodzaju umowy –…

czytaj więcej


Jak i kiedy można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie

2020-04-10
Jeśli małżonkowie (lub jeden z małżonków) wystąpią z pozwem o rozwód z powodu trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i nie będą domagać się orzekania o winie, sąd w wyroku rozwodowym nie…

czytaj więcej


Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka?

2020-03-10
Mogłoby się wydawać, że obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka ustaje w dniu jego 18. urodzin.

czytaj więcej


Powrót do nazwiska noszonego przed rozwodem

2020-01-08
Orzeczenie przez Sąd rozwodu zmienia bardzo wiele w życiu i sytuacji prawnej każdego z rozwiedzionych małżonków. Pomimo tego, że wyrok zapada, pozostają jednak pewne widoczne, zewnętrze oznaki świadczące o istnieniu…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania dziecka

2019-09-12
Domicilium dziecka. Brzmi tajemniczo? Tymczasem to nic innego, jak miejsce zamieszkania dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest zaś miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie…

czytaj więcej


Demoralizacja nieletnich

2019-05-13
Sądy rodzinne zajmują się nie tylko alimentami, kontaktami, władzą rodzicielską czy wreszcie rozwodami. Zakres ich działania jest o wiele szerszy, a jednym z rodzajów spraw zastrzeżonych do ich właściwości jest…

czytaj więcej