Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jak sformułować pozew o zapłatę?

2021-10-14
Kiedy windykacja przedsądowa nie przynosi żadnych rezultatów i Twój dłużnik nadal nie chce uregulować należnych Ci środków, możesz skierować sprawę do sądu. Najpierw trzeba jednak przygotować pozew o zapłatę. 

czytaj więcej


Wyrok łączny

2021-09-22
Czy zdarza się czasami tak, że sprawca, który popełnił przestępstwo, popełni kolejne zanim zapadnie wyrok, co do tego pierwszego? Wydaje się nieco skomplikowane, ale w praktyce , jeżeli mamy do…

czytaj więcej


Sprawa gospodarcza w Lublinie – jaki Sąd?

2021-09-03
Sprawa gospodarcza – czyli jaka? Do czasu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, jaka miała miejsce w listopadzie 2019 r., definicję sprawy gospodarczej zawierał Kodeks. Zgodnie z nim za sprawę gospodarczą rozumiano…

czytaj więcej


Kiedy sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?

2021-08-03
Pozbawienie władzy rodzicielskiej to ostateczność i najsurowszy środek ingerencji sądu, jaki może być zastosowany względem rodzica lub rodziców. Decyzja o pozbawieniu możliwości decydowania o wychowaniu dziecka podejmowana jest przez sąd…

czytaj więcej


Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

2021-06-10
Kiedy małżeństwo z dzieckiem lub z dziećmi decyduje się wziąć rozwód, sytuacja taka często wiąże się z nakazem płacenia alimentów przez jednego z rodziców. Najczęściej rozgrywa się to w ten…

czytaj więcej


Poręczenie majątkowe

2021-05-18
Poręczenie majątkowe jest jednym ze środków zapobiegawczych, służących zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego. Innym tego rodzaju środkiem jest chociażby areszt tymczasowy. Swoistą mieszanką obydwu jest zaś tzw. warunkowe tymczasowe aresztowanie….

czytaj więcej


Rozwód

2021-04-10
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Tyle sam, krótki i zwięzły przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,…

czytaj więcej


Co rozumieć pod pojęciem dóbr osobistych?

2021-04-07
W przypadku np. podpisywaniu zgody na przeprowadzenie operacji wyraża się zgodę na naruszenie swojej nietykalności. Wykonywanie jakichkolwiek zabiegów przez osoby trzecie, które związane są z naruszeniem ciągłości skóry bez zgody…

czytaj więcej


Co łączy słowa adwokat, oraz Lublin?

2021-03-24
Adwokat Lublin – co łączy te słowa? Długa historia. Adwokat i Lublin od dawna są ze sobą związani. Lublin od najdawniejszych czasów był bowiem znaczącym ośrodkiem wymiaru sprawiedliwości. Lublin to…

czytaj więcej


Przestępstwo i wykroczenie skarbowe – Czynny żal

2021-03-22
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – k.k.s. Kodeks karny skarbowy (k.k.s.) reguluje kwestie odpowiedzialności za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych – zatem czynów uznanych za zabronione mocą przepisów kodeksu karnego skarbowe….

czytaj więcej