Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Dziedziczenie udziałów w spółce

2022-03-17
Czy spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą w jego miejsce? Co do zasady tak. Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą do spółki w jego miejsce Udziały…

czytaj więcej


Podział działalności gospodarczej po rozwodzie. Jak to zrobić?

2020-11-10
Mylnie uważa się, że jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie przez jednego z małżonków, drugi nie ma do niej żadnego prawa po rozwodzie. Nie jest to prawdą, ponieważ część majątku…

czytaj więcej


Konsument – czyli kto?

2020-10-12
Status, czy też pozycja konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą z którym konsument zawiera umowę to znaczne korzyści. Przede wszystkim, system prawa traktując konsumenta jako słabszą stronę umów w stosunku do…

czytaj więcej


Zdalne posiedzenie organów spółek kapitałowych

2020-04-15
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych zmian, które przełamują dotychczasową zasadę osobistego uczestnictwa w posiedzeniach organów spółek oraz w zgromadzeniach i walnych zgromadzeniach. Dotychczas bowiem zasadą…

czytaj więcej


Prawo korporacyjne – czyli jakie?

2020-03-03
Zetknęliście się kiedyś z pojęciem prawo korporacyjne? Zastanawialiście się co to pojęcie oznacza. O co chodzi? Przede wszystkim prawo korporacyjne to cześć prawa cywilnego, która odnosi się do stosunków pomiędzy…

czytaj więcej


Miarkowanie kary umownej

2019-04-13
W umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Druga z norm prawnych, zawarta w przepisach kodeksu cywilnego stanowi,…

czytaj więcej


Wypłata zysku ze spółki cywilnej

2019-03-12
Zasady podziału zysków z prowadzenia spółki cywilnej dla niektórych wydają się, pomimo stosunkowo małego skomplikowania konstrukcji samej spółki cywilnej, dość niejasne. Sprawia to, że wielokrotnie, szczególnie w przypadku spółek cywilnych…

czytaj więcej


Konsorcjum

2019-01-03
Zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze prawnej bywają sytuację, w których zdecydowanie łatwiej osiągnąć określony cel kilku osobom – podmiotom, niż tylko jednemu z nich. W sensie prawnym,…

czytaj więcej


Klauzula wykonalności

2018-10-10
Jeżeli jesteś wierzycielem i wygrałeś proces cywilny, uzyskując oczekiwany wyrok zasadzający na twoją rzecz określone świadczenie – gratulacje! Niestety, to nie koniec działań, jakie musisz podjąć w celu uzyskania należnego Ci…

czytaj więcej


Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej

2018-08-06
25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może za…

czytaj więcej