Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Jakie prawa mają pracownicy gdy firma ogłosi upadłość?

2020-12-08
Firma ogłasza upadłość najczęściej ze względu na problemy finansowe. Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę jest trudną sytuacją dla pracowników – tracą bowiem źródło dochodu. Tak naprawdę  często nie wiedzą oni, jak…

czytaj więcej


Praca zdalna

2020-04-17
W myśl art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania a długotrwałe przebywanie poza domem

2019-06-22
Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest jednym z tych, wydawałoby się prostych zagadnień, które jest mylnie rozumiane przez zdecydowaną większość osób. Warto zatem raz jeszcze wrócić do tematu, który był…

czytaj więcej


Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie pracownika

2018-12-26
Nie od dzisiaj wiadomo, że im lepiej wykwalifikowany pracownik, tym większa jest jego wartość dla pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji leży też w interesie samego pracownika, który zdobywając nowe umiejętności lub też…

czytaj więcej


Społeczna inspekcja pracy

2018-06-03
Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy, co…

czytaj więcej


Dobra osobiste pracownika

2018-03-22
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają – jak określa to…

czytaj więcej


Ustawa o języku polskim, a wymogi pozwu

2018-02-20
Pismo procesowe – w tym pozew – nie może zawierać wulgaryzmów. Rzecz oczywista, nie wymagająca wyjaśnienia, prawda? A jednak z czego, poza zwykłą kulturą, powyższe wynika? Żaden z przepisów prawa…

czytaj więcej


Badania pracowników korzystających z pojazdów służbowych

2017-12-22
Jak wiadomo, każdy pracownik przechodzić musi badania okresowe. Wiadomo też, że kierowcy zawodowi zobowiązani się do przechodzenia nieco innych, specjalistycznych badań lekarskich. Co w takim razie z pracownikami, którzy nie…

czytaj więcej


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

2017-11-30
Każdy prowadzący własną działalność gospodarczą przyzna, że prowadzenie jej przy gąszczu niezrozumiałych przepisów jest trudne. Narzeka się na wielość podmiotów, uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, na nieprzychylne przedsiębiorcom ustawodawstwo, czy brak…

czytaj więcej


Terminy w prawie

2017-11-12
Prowadzać swoją działalność gospodarczą, lub załatwiając sprawy urzędowe niejednokrotnie korzystamy z możliwości przesłania dokumentów pocztą. Niejednokrotnie również, złożenie przez nas oświadczenia zawartego w wysyłanych przez nas dokumentach dokonane musi być…

czytaj więcej