Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Wszelkiego rodzaju prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jego spadkobierców – mówimy wówczas o dziedziczeniu. Jeżeli spadkodawca nie sporządzi testamentu, w którym wskazuje osoby powołane do spadku, lub też pomimo sporządzenia testamentu żadne z osób w nim niewskazanych nie chce, lub nie może być spadkobiercą, dziedziczenie odbywa się wedle zasad ustawowych. Mówimy wówczas o dziedziczeniu z ustawy. (więcej…)