Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

W myśl art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

O czym warto pamiętać, pracodawca może swobodnie decydować o tym, który pracownik ma wykonywać pracę zdalną. Nie jest to zależne od żadnego kryterium, a pozostaje w pełni dowolne. Pozostawione jest dowolnej decyzji pracodawcy.

Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Pracownik, co do zasady, nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej. Zobowiązany jest bowiem do stosowania się do poleceń pracodawcy, jeżeli są zgodne z prawem. W tym zaś przypadku uprawnienie pracodawcy wynika z przepisów ustawy.

Wyposażenie pracownika w narzędzia pracy.

Pracodawca musi natomiast poinformować pracownika kierowanego do pracy zdalnej o zasadach wykonywania tej pracy. Ma też obowiązek wyposażyć pracownika w środki konieczne do wykonywania takiej pracy ( chyba, że pracownik ich nie chce, a ich brak nie przeszkadza w wykonywaniu pracy).

Adw. Karol Piotrowski