Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

W związku z ogłoszonymi obostrzeniami związanymi ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV19, niektóre z sądów zdecydowały się w okresie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. o odwołaniu wszystkich terminów spraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w tym okresie. Sytuacji taka w chwili obecnej dotyczy np. Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

W obrębie sądów apelacji lubelskiej, chwili obecnej, wszystkie sądy działają jednak bez zakłóceń, a zaplanowane rozprawy odbywają się w wyznaczonych terminach.

Jeżeli jednak osoba wezwana na termin rozprawy, odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, mogące świadczyć o infekcji wirusem SARS-COV19, zobowiązana jest do powiadomienia o tym Sądu i nie stawiania się w wyznaczonym terminie. Nieobecność taką uznaje się w tej sytuacji za usprawiedliwioną.

W chwili obecnej, również nasza Kancelaria pracuje bez zmian, w dotychczasowym trybie. W przypadku umówionej wizyty, jeżeli odczuwacie Państwo objawy infekcji, prosimy jednak również o poinformowanie o tym sekretariatu naszej Kancelarii i przełożenie terminu wizyty lub skorzystanie z komunikacji mailowej lub telefonicznej.