Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Uzupełnienie wyroku karnego

2022-09-28
Czy prawomocny wyrok karny może być jeszcze w jakiś sposób zmieniony? Wydawałoby się, że nie, a jednak… W pewnym zakresie jest to możliwe. Nie chodzi przy tym tutaj o zmianę…

czytaj więcej


Jak dowieść nienależytego wykonania umowy?

2022-08-03
Zawieranie umów to nieodłączny element obrotu prawnego. Zdarza się jednak, że spełnione świadczenie znacząco odbiega od oczekiwań jednej ze stron stosunku. Mowa tu oczywiście o nienależytym wykonaniu umowy, z którym…

czytaj więcej


Kiedy i dlaczego warto sporządzić intercyzę?

2022-06-30
Kłótnie o pieniądze są jednym z najczęstszych powodów rozluźnienia więzi pomiędzy ludźmi, a nawet rozpadu małżeństwa. Chociaż temat ten jest bardzo zawiły i można podejść do niego z różnych stron,…

czytaj więcej


Naruszenie prawa własności nieruchomości. Jak się bronić?

2022-04-14
Przysługujące nam prawo własności może zostać bezprawnie naruszone – i to na wiele sposobów.  Oczywiście takie zdarzenie oznacza, że nasze prawa zostały pogwałcone i istnieje konieczność obrony. Jednak o jaką…

czytaj więcej


Czy osobie uniewinnionej w postępowaniu karnym przysługuje zwrot kosztów procesowych?

2022-03-22
Rozstrzygnięcie o sposobie ponoszenia kosztów procesu następuje w orzeczeniu kończącym postępowaniu lub orzeczeniu wydanym po zakończeniu postępowania. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r….

czytaj więcej


Kiedy testament może zostać podważony?

2022-03-18
Testament uznawany jest za dokument, w którym testator, czyli spadkodawca, wyraża swoją ostatnią wolę dotyczącą rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci.

czytaj więcej


Dziedziczenie udziałów w spółce

2022-03-17
Czy spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą w jego miejsce? Co do zasady tak. Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą do spółki w jego miejsce Udziały…

czytaj więcej


Odpowiedzialność za umowę zawartą w obcym języku

2022-01-26
Co się stanie, jeżeli zawarliśmy umowę w języku obcym, której skutki okazały się inne niż oczekiwaliśmy? Czy można uwolnić się od odpowiedzialności związanej z zawartą umową?   Czy umowa musi być…

czytaj więcej


Kontakty z dzieckiem

2021-11-18
Niezależnie od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kontakty z dzieckiem…

czytaj więcej


Jak sformułować pozew o zapłatę?

2021-10-14
Kiedy windykacja przedsądowa nie przynosi żadnych rezultatów i Twój dłużnik nadal nie chce uregulować należnych Ci środków, możesz skierować sprawę do sądu. Najpierw trzeba jednak przygotować pozew o zapłatę. 

czytaj więcej