Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Czy osobie uniewinnionej w postępowaniu karnym przysługuje zwrot kosztów procesowych?

2022-03-22
Rozstrzygnięcie o sposobie ponoszenia kosztów procesu następuje w orzeczeniu kończącym postępowaniu lub orzeczeniu wydanym po zakończeniu postępowania. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r….

czytaj więcej


Kiedy testament może zostać podważony?

2022-03-18
Testament uznawany jest za dokument, w którym testator, czyli spadkodawca, wyraża swoją ostatnią wolę dotyczącą rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci.

czytaj więcej


Dziedziczenie udziałów w spółce

2022-03-17
Czy spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą w jego miejsce? Co do zasady tak. Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzą do spółki w jego miejsce Udziały…

czytaj więcej


Odpowiedzialność za umowę zawartą w obcym języku

2022-01-26
Co się stanie, jeżeli zawarliśmy umowę w języku obcym, której skutki okazały się inne niż oczekiwaliśmy? Czy można uwolnić się od odpowiedzialności związanej z zawartą umową?   Czy umowa musi być…

czytaj więcej


Kontakty z dzieckiem

2021-11-18
Niezależnie od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kontakty z dzieckiem…

czytaj więcej


Jak sformułować pozew o zapłatę?

2021-10-14
Kiedy windykacja przedsądowa nie przynosi żadnych rezultatów i Twój dłużnik nadal nie chce uregulować należnych Ci środków, możesz skierować sprawę do sądu. Najpierw trzeba jednak przygotować pozew o zapłatę. 

czytaj więcej


Wyrok łączny

2021-09-22
Czy zdarza się czasami tak, że sprawca, który popełnił przestępstwo, popełni kolejne zanim zapadnie wyrok, co do tego pierwszego? Wydaje się nieco skomplikowane, ale w praktyce , jeżeli mamy do…

czytaj więcej


Sprawa gospodarcza w Lublinie – jaki Sąd?

2021-09-03
Sprawa gospodarcza – czyli jaka? Do czasu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, jaka miała miejsce w listopadzie 2019 r., definicję sprawy gospodarczej zawierał Kodeks. Zgodnie z nim za sprawę gospodarczą rozumiano…

czytaj więcej


Kiedy sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?

2021-08-03
Pozbawienie władzy rodzicielskiej to ostateczność i najsurowszy środek ingerencji sądu, jaki może być zastosowany względem rodzica lub rodziców. Decyzja o pozbawieniu możliwości decydowania o wychowaniu dziecka podejmowana jest przez sąd…

czytaj więcej


Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

2021-06-10
Kiedy małżeństwo z dzieckiem lub z dziećmi decyduje się wziąć rozwód, sytuacja taka często wiąże się z nakazem płacenia alimentów przez jednego z rodziców. Najczęściej rozgrywa się to w ten…

czytaj więcej