Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kłótnie o pieniądze są jednym z najczęstszych powodów rozluźnienia więzi pomiędzy ludźmi, a nawet rozpadu małżeństwa. Chociaż temat ten jest bardzo zawiły i można podejść do niego z różnych stron, to jednak warto pamiętać, że istnieją prawne sposoby na zabezpieczenie się przed nierozsądnymi decyzjami współmałżonka. Jednym z nich jest oczywiście podpisanie intercyzy. Kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania? I dlaczego warto to zrobić? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Intercyza to umowa zawierana przed albo po zawarciu związku małżeńskiego, która zapobiega lub rozwiązuje ustawową wspólność majątkową. Oznacza to, że przedmioty i dobra nabyte podczas trwania małżeństwa, takie jak pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego oraz środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, nie zostają włączone do części wspólnej, dostępnej dla obojga partnerów. Każda ze stron może indywidualnie decydować o swoim majątku.

Kiedy warto sporządzić intercyzę? W głowach Polaków utarł się pewien schemat, który pokazuje, że intercyza jest zabezpieczeniem na wypadek niewierności jednej ze stron – szczególnie gdy jeden z partnerów osiąga duże przychody, które trafiłyby do majątku wspólnego. I rzeczywiście tak jest. Warto jednak pamiętać, że dokument ten sprawdzi się także wtedy, gdy jedna lub obie ze stron prowadzą własną działalność – szczególnie obarczoną podwyższonym ryzykiem. Dzięki temu chronione są interesy partnera, który w wyniku złych decyzji współmałżonka ponosiłby odpowiedzialność majątkową.

Jakie są zalety podpisania intercyzy?

Jakie są zalety intercyzy? O jednej z nich już wspomnieliśmy: chodzi o ochronę interesów partnera, w przypadku ryzykownych i nieudanych decyzji biznesowych. Innym plusem podpisania intercyzy jest możliwość samodzielnego dysponowania swoją częścią majątku, bez konieczności uzyskiwania zgodny współmałżonka. Takie zabezpieczenie zmniejsza też zawiłość ewentualnej sprawy rozwodowej, ponieważ istnieje wyraźny podział w majątku partnerów.

Warto pamiętać, że intercyza może zostać zawarta w dowolnym momencie związku: zarówno przed ślubem, jak i po podpisaniu aktu. Umowę tą można także elastycznie modyfikować lub nawet rozwiązać (oczywiście wiąże się to ze stosownymi procedurami).