Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to?

2020-12-02
To, że jesteśmy właścicielami gruntu nie oznacza wcale, że możemy w pełni swobodnie wykorzystywać go – w szczególności budować na nim – wedle własnego uznania. Gdyby tak było, z pewnością…

czytaj więcej


Brak daty zgonu w akcie zgonu – co zrobić?

2020-02-12
Otrzymaliśmy odpis aktu zgonu bez wpisanej daty zgonu? Jest to możliwe. Zwykle zdarza się wówczas, gdy zwłoki zostają znalezione – nie wiadomo zatem kiedy nastąpił zgon. Biorąc zaś pod uwagę,…

czytaj więcej


Miejsce zamieszkania dziecka

2019-09-12
Domicilium dziecka. Brzmi tajemniczo? Tymczasem to nic innego, jak miejsce zamieszkania dziecka. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest zaś miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie…

czytaj więcej


Strona postępowania administracyjnego

2019-09-03
Niby wydaje się to oczywiste, a jednak w praktyce potrafi sprawiać problemy. Kto jest stroną postępowania administracyjnego? Zgodnie z przepisem art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stroną postępowania administracyjnego jest każdy,…

czytaj więcej


Zasada przekonywania w toku postępowania administracyjnego

2019-08-28
Być może wiele osób będzie zaskoczonych, ale zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji powinien w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przekonać strony do zasadności swojego działania i podjętych przez organ…

czytaj więcej


Etykietowanie i prezentacja produktów w sektorze wina

2019-07-21
Prawo dotyka każdego aspektu naszego życia. Niby rzecz oczywista, a jednak… niekiedy w toku codziennego życia, ta oczywista zasada gdzieś umyka. Tymczasem można przekonać się o tym, że to prawda…

czytaj więcej


Przedawnienie roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem działania przy wykonywaniu władzy publicznej

2019-06-10
Problematyka przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niezgodnego z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej jest złożona. W chwili obecnej podstawę odpowiedzialności za szkodę wywołaną niezgodnym z prawem działaniem lub…

czytaj więcej


Wywłaszczenie

2018-11-28
Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego posiadają uprawnienie do tego, aby pozbawić właściciela nieruchomości prawa własności – względnie użytkowania wieczystego. Tego rodzaju mechanizm prawny nosi nazwę wywłaszczenia, a jego zasady…

czytaj więcej


Dowody w postępowaniu administracyjnym

2018-11-21
W toku postępowanie administracyjnego strony mają prawo do przedstawiania swojego stanowiska oraz do wskazywania i przeprowadzania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Niesłusznie jednak, wielokrotnie, strony nie korzystają w pełni z…

czytaj więcej


Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

2018-11-07
Wiele osób posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, a bez samochodu życie wielu z nas byłoby znacznie trudniejsze. Prawo jazdy stało się tym samym, z biegiem lat i postępującym rozwojem cywilizacyjnym…

czytaj więcej