Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Kiedy małżeństwo z dzieckiem lub z dziećmi decyduje się wziąć rozwód, sytuacja taka często wiąże się z nakazem płacenia alimentów przez jednego z rodziców. Najczęściej rozgrywa się to w ten sposób, że matka zostaje z dzieckiem i zapewnia mu środki do życia na bieżąco, po prostu mieszkając ze swoim synem lub córką, natomiast ojciec, który ma ograniczony kontakt z potomstwem, łoży na nie na odległość.    

Dokładną kwotę alimentów ustala się w odniesieniu do tego, jakie są potrzeby dziecka. Przyjmuje się, że potrzeby te są sumą wydatków najbardziej niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Chodzi tu między innymi o koszty, jakie ponosi się w związku z wyżywieniem, zapewnieniem mieszkania, edukacją, ochroną zdrowia itd. Po przeanalizowaniu tego, jaka kwota potrzeba jest do utrzymania, sąd wyznacza w trakcie sprawy rozwodowej wysokość alimentów.

Edukacja i zdrowie jako jedne z najważniejszych potrzeb

Wiadomo jest jednak, że wraz z upływem czasu potrzeby dzieci rosną. Im wyższy jest stopień edukacji, tym bardziej wzrasta jej koszt. W dodatku do zapotrzebowania dziecka mogą zaliczać się nie tylko podstawowe zajęcia szkolne, lecz także różnego rodzaju aktywności dodatkowe – na przykład uprawianie sportu czy gra na instrumencie. Najwyższy poziom wydatki na wykształcenie osiągają zaś wraz z rozpoczęciem studiów. To między innymi wtedy można się domagać podwyższenia alimentów na dziecko, uzasadniając to koniecznością edukacji.

Edukacja nie jest jednak jedyną sferą, która dopuszcza podwyżkę alimentów. Równie ważne jest zdrowie. W niektórych przypadkach wydatki na tę sferę codziennego funkcjonowania przekraczają średnią. Dzieje się tak w przypadku ciężkich, przewlekłych chorób, które wymagają specjalistycznego leczenia. Tak więc również i takie okoliczności uzasadniają domaganie się podwyższenia alimentów. Niezależnie bowiem od tego, czy rodzice są razem, czy też nie, każde dziecko powinno mieć zagwarantowane zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych.