Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Pandemia koronawirusa  wymusiła wiele zmian w naszym codziennym życiu. Niewątpliwie wiele z nich ocenić można jako uciążliwe, chociaż konieczne. Nosimy maseczki, dystansujemy się, nie możemy w pełni korzystać z wolności. Czy jednak wirus spowodował jakiekolwiek pozytywne zmiany? Okazuje się, że tak i to w sferach, które nie przychodzą na myśl w pierwszej kolejności. Jedna z nich dotyczy sfery dość niespodziewanej… mianowicie wielu skazanych.

W śród licznych nowelizacji przepisów dokonywanych w związku z walką z COVID-19, znalazła się i taka, która zwiększa dopuszczalny wymiar kary w ramach którego skazany może ubiegać się o dozór elektroniczny.  Popularną bransoletkę. Dotychczas, tylko w przypadku wymierzenia przez sąd kary ( lub sumy kar) nieprzekraczającej 1 roku pozbawienia wolności, skazany mógł ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zwiększenie wymiaru kary uprawniającej do złożenia wniosku o dozór elektroniczny

Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził zmiany, w następstwie których limit kary podniesiono – do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdecydowanie większa grupa skazanych , która dotychczas pozbawiona była takiej możliwości, może tym samym z powyższego rozwiązania skorzystać.

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Przekonanie sądu do tego, aby dozór elektroniczny w konkretnym przypadku zastosował, tak wcześniej jak i obecnie warto natomiast powierzyć adwokatowi. Z należytą starannością będzie on reprezentował klienta przed sądem, a może się to okazać niezbędne. Zwiększenie wymiaru kary, która uprawnia do skorzystania z systemu dozoru elektronicznego, nie oznacza bowiem wprowadzenia automatyzmu w stosowaniu tego środka przez sąd. W dalszym ciągu bowiem sąd indywidualnie bada zasadność wniosku w stosunku do każdego ze składający go, bacząc by spełnione były wszelkie przesłanki uprawniające do skorzystania z tego systemu.

                                                                                                                                            Adw. Karol Piotrowski