Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Wspólność majątkowa małżeńska

2018-01-06
Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą wiele, różnego rodzaju konsekwencji prawnych. Jedną z nich jest powstanie z mocy ustawy, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, wspólności majątkowej małżeńskiej (wspólności ustawowej). Obejmuje…

czytaj więcej


Badania pracowników korzystających z pojazdów służbowych

2017-12-22
Jak wiadomo, każdy pracownik przechodzić musi badania okresowe. Wiadomo też, że kierowcy zawodowi zobowiązani się do przechodzenia nieco innych, specjalistycznych badań lekarskich. Co w takim razie z pracownikami, którzy nie…

czytaj więcej


Zatrzymanie wadium przez organizatora aukcji lub przetargu

2017-12-17
Instytucja Wadium przez wiele lat nie znajdowała unormowania w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a całokształt rozwiązań prawnych stosowanych względem przedmiotowej instytucji wynikał z dorobku judykatury i piśmiennictwa. Ostatecznie ustawodawca zdecydował…

czytaj więcej


Potrącenie przedawnionej wierzytelności

2017-12-12
Przedawnienie roszczeń to instytucja prawa, która ogranicza pod względem czasowym możliwość dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego bezskutecznego upływu nie jest wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego dochodzenia. Roszczenie istnieje nadal…

czytaj więcej


Nieprzypisany składnik majątku spółki dzielonej

2017-12-08
Spółki kapitałowe mogą być dzielone na co najmniej kilka sposobów. W każdym z nich, konieczne jest – co do zasady – sporządzenie szczegółowego planu podziału, który pozwala na przypisanie poszczególnych…

czytaj więcej


Wina rozkładu pożycia w sprawie rozwodowej

2017-12-04
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W…

czytaj więcej


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

2017-11-30
Każdy prowadzący własną działalność gospodarczą przyzna, że prowadzenie jej przy gąszczu niezrozumiałych przepisów jest trudne. Narzeka się na wielość podmiotów, uprawnionych do kontroli przedsiębiorcy, na nieprzychylne przedsiębiorcom ustawodawstwo, czy brak…

czytaj więcej


Weksel

2017-11-23
Weksel… no właśnie. Co pierwsze przychodzi na myśl osobie słyszącej słowo weksel? Coś do podpisania? Jakiś dokument? Wiele osób przypomina sobie jeszcze stosunkowo wąskie, prostokątne wzorzyste blankiety, które kiedyś stanowiły…

czytaj więcej


Społeczna szkodliwość czynu

2017-11-20
Co jakiś czas, w prasie przeczytać można lub w mediach usłyszeć o społecznej szkodliwości czynu. Czym ona jednak jest?   Chodzi o pewnego rodzaju cechę, jaką charakteryzuje się każdy czyn…

czytaj więcej


Tajemnica adwokacka

2017-11-15
Komornik, zgodnie z prawem, może żądać od każdego informacji dotyczącej dłużnika,jeżeli tylko osoba ta posiada tego rodzaju informacje. Odmowa udzielenia informacji komornikowi, związana jest, co najmniej, z koniecznością zapłacenia grzywny….

czytaj więcej