Telefon kontaktowy / Fax

(81) 479 93 94
510 899 094
609 200 697

Kancelaria Adwokacka

ul. M.C. Skłodowskiej 18/6
20-029 Lublin

Prowokacja w polskim prawie karnym

2019-03-22
Wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa stanowi jedno z celów postępowania karnego. Jak jednak daleko organy postępowania przygotowawczego, czy zwykle jeszcze wcześniej – różnego rodzaju służby w ramach podejmowanych przez siebie…

czytaj więcej


Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym

2018-09-08
Jak ważne jest odbieranie korespondencji, wydaje się, nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak. Doświadczenie zawodowe wskazuje, że wbrew pozorom, wcale nierzadko, zapominamy o tym, jak poważne konsekwencje tego rodzaju niefrasobliwość…

czytaj więcej


Zasady wymiaru kary

2018-08-30
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i zamknięciu rozprawy, gdy w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy sąd dojdzie do przekonania, że do popełnienia przestępstwa doszło i ponad wszelką wątpliwość wiadomo, kto…

czytaj więcej


Zatarcie skazania

2018-05-09
Wydanie wyroku skazującego, wymierzającego określonego rodzaju karę w sprawie karnej, a następnie jego uprawomocnienie się wiąże się z umieszczeniem informacji o tym m.in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Wydawane z KRK…

czytaj więcej


Ustawa o języku polskim, a wymogi pozwu

2018-02-20
Pismo procesowe – w tym pozew – nie może zawierać wulgaryzmów. Rzecz oczywista, nie wymagająca wyjaśnienia, prawda? A jednak z czego, poza zwykłą kulturą, powyższe wynika? Żaden z przepisów prawa…

czytaj więcej


Obrona konieczna

2018-02-13
Może się zdarzyć, że pomimo popełnienia czynu, który wyczerpuje wszystkie znamiona czynu zabronionego – powinien zatem stanowić przestępstwo, za które Sąd wymierzy karę – sprawca nie zostanie ukarany, a nawet…

czytaj więcej


Poddanie sprawcy przestępstwa próbie

2018-01-16
Stwierdzenie przez Sąd orzekający w sprawie karnej winy oskarżonego, nie zawsze musi prowadzić do wymierzenia mu kary lub wykonania wymierzonej. Przepisy Kodeksu karnego przewidują bowiem instytucje prawne związane z tzw….

czytaj więcej


Społeczna szkodliwość czynu

2017-11-20
Co jakiś czas, w prasie przeczytać można lub w mediach usłyszeć o społecznej szkodliwości czynu. Czym ona jednak jest?   Chodzi o pewnego rodzaju cechę, jaką charakteryzuje się każdy czyn…

czytaj więcej


Terminy w prawie

2017-11-12
Prowadzać swoją działalność gospodarczą, lub załatwiając sprawy urzędowe niejednokrotnie korzystamy z możliwości przesłania dokumentów pocztą. Niejednokrotnie również, złożenie przez nas oświadczenia zawartego w wysyłanych przez nas dokumentach dokonane musi być…

czytaj więcej